Güçlendirme (Bina Güçlendirme)

Alo Beton olarak;

  • Bina Güçlendirme
  • Kolon Güçlendirme
  • Fabrika Güçlendirme
  • Endüstriyel Güçlendirme
  • Yapı Güçlendirme
  • Güçlendirme Proje Uygulamaları yapmaktayız.
Binanızı Depremlere karşı korumak için Güçlendirme yapalım!

Bina güçlendirme, herhangi bir sebeple kolonları, kirişleri, duvarları veya temelleri hasar görmüş binalarda yapılır. Binaların bazı bölümleri, yaşına bağlı olarak çeşitli mukavemetler sonucu yıpranabilir, çürüyebilir veya hasar görebilir. Genç yaştaki bazı binalarda da, zeminden kaynaklanan sorunlar veya deprem gibi sebeplerle tadilata ihtiyaç duyulabilir. Depreme dayanıklı olmayan, hasar görmüş, proje tadilatı gereken binaların güçlendirilmesi gerekir. Bu sebeple bina güçlendirme hizmetlerine veya yöntemlerine ihtiyaç duyulur. Peki, bina güçlendirme nasıl yapılırBina güçlendirme yöntemleri nelerdir?

Bina güçlendirme uygulamaları deprem kuşağında bulunan ülkemiz için bir gereklilik teşkil etmekte.

Çevre koşulları ve deprem etkileri göz önüne alınarak, gelişen teknoloji ve yeni yapım yöntemleriyle birlikte, hasar gören veya görmeyen tüm yapıların ya da bir yapı elemanının deprem yönetmeliğinde öngörülen performans düzeyine çıkarmak için yapılan işlemlere bina güçlendirme denir.

Bu işlemleri yapının cinsi ve niteliği, kullanım amacına göre, karbon lifli kompozitler, betonarme, çelik gibi farklı malzemelerle doğru proje yöntemlerle uygulamaktayız.

Geleceğe sağlam yapılardan bakmak için riskli binanızı güçlendirin!

Bina Güçlendirmesinin Önemi Nedir?

Deprem hasarı alan bina ağır bir şekilde yanal itki aldıysa binada maalesef hasarlar oluşacaktır. Bunun için bir takım bina güçlendirmesi yapılarak yapının ömrü uzatılabilir ve yapı sağlıklı bir hale gelebilir. Fakat bu demek değildir ki tüm yanal deformasyonlar ya da tüm mesnet noktalarında oluşan hasarlar bina güçlendirmesi yapınca düzelir. Pek tabi bununda belli başlı sınırları vardır. Bina güçlendirmesi karbon elyaf ve çelikten yapılır. Günümüzde ise bazı büyük yapıları yıkıp tekrardan yapmak Bina güçlendirmesinden daha da maliyetli olduğu için bina güçlendirmesi tercih edilmektedir.

Ülkemizde mevcut durumdaki yapıların bir çoğu betonarme olup bunun yanı sıra büyük açıklıkla fabrika iş yeri vs. gibi yerlerde Çelik konstrüksiyonlu Çelik yapılar kullanılmaktadır. Betonarme yapıda olduğu gibi Çelik yapılarda da hasar kaybı oluşmaktadır. Ülkemizde daha çok olan betonarme yapılardan maalesef %50 si depreme karşı dayanıksız olduğu için bu tip yapıların bina güçlendirmesinin yapılması gereklidir. Bina güçlendirmesi kapsamında yeniden tekrarlanacak daha çok deprem gibi dış etkilere alınacak tedbirlerin başında bina güçlendirmesi gelmektedir.  Bu sebeple bina güçlendirmesinin önemini bilerek güçlendirme hizmetlerine veya yöntemlerine son derece ihtiyaç duyulur. 

Endüstriyel Güçlendirme

Endüstriyel Güçlendirme Projeleri

Üretim tesislerinin deprem, yangın, doğal afetler ve zaman içinde maruz kaldığı etkiler nedeniyle, güçlendirme müdahalelerine ve tadilat uygulamalarına gereksinim duyarlar.

ALO Beton grubu olarak endüstriyel yapıların ihtiyaç duyduğu güçlendirme uygulamaları ve daha sonrasında oluşabilecek mimari elektrik ve mekanik her türlü uygulamayı Güvenilir ve uygun maliyetlere gerçekleştiriyoruz.

Bunun yanı sıra her ne kadar betonarme binalarda güçlendirme yaygın yaygın olarak karşımıza çıksa da endüstriyel yapılarda endüstriyel güçlendirme olarak son derece önem arz etmektedir. 

Bu yapı hasarlarının önüne geçip yapının ömrünü korumak ve kullanım performansını arttırmak için bir takım güçlendirme uygulamaları yapmak gerekmektedir.

Yapı Güçlendirme

Yapı Güçlendirme Uygulamaları

Betonarme yapılar, kullanım süreleri içinde bir takım değişikliklere uğradıkları için belli yerlerde hasarlar meydana gelmektedir. Bu değişiklikler deprem, aşırı yükleme, donatı korozyonu, zararlı fiziksel ve kimyasal etkiler vs. şeklinde kendini gösterir. Hasarlar yapıda oluşan etkinin şiddetine bağlı olarak kılcal çatlaklar, derin çatlaklar, dökülmeler ya da kopmalar şeklinde oluşabilir. Yapıda meydana gelen hasarların tespiti ve şiddetini belirlemek için uzman bir ekiple analiz yapılmalıdır. Hasarlı elemanların ve güçlendirilmesinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Birçok yöntemi etkin bir şekilde kullanabilen ALO Beton olarak firmamız yapının hasarına göre uygun güçlendirme tekniğini uygulamaktadır. 

Bina Güçlendirme Uygulamaları

Bina Güçlendirme Uygulamaları

Bina güçlendirmesi yaparken amaç, bir yapının deprem karşısında en güvenli şekilde hareket etmesini sağlamaktır. Her yapının (gerek betonarme gerek yığma gerekse çelik) deprem karşısında gösterdiği titreşim hareketi farklılık göstermektedir. Farklı deprem etkilerine göre değişiklik gösteren titreşim hareketleri en doğru teknikle uygulamaya geçirilmelidir. Bina güçlendirmesi çalışmalarının etkili şekilde sağlanması için iyi bir teknik kadro ve gerekli ekipmanların temini gereklidir.

Bina Güçlendirme Uygulamaları Nelerdir?

Bina güçlendirme uygulamalarından en yaygın olanı, mantolama teknikleridir. Mantolama olarak ise betonarme, çelik ve karbon lifli polimer ile güçlendirme teknikleri son derece yaygın olan bina güçlendirme uygulamalarından birisidir. Betonarme binalarda yaygın olanlar beton, Çelik ve fiberbond yani karbon fiberidir. Fiberdont, yapısında karbon ve reçine karışımı olan lifli yani elyaf bir malzemedir. Kolona sarılarak eşit oranda güçlendirme sağlar. Kısa sürede uygulamasıyla ve az oranda maliyetiyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Maliyeti düşük olan bir diğer uygulama ise filiz ekimi veya duvar ekim yöntemidir. Bu yöntem çelik örülerek oluşturulan bir bina güçlendirme sistemidir. Binaların özellikleri itibariyle bina güçlendirme çeşitleri de farklılık gösterir. Bina güçlendirme uygulamaları, Mantolama veya gömlek geçirme uygulaması, kolon mantolama, çelik mantolama, betonarme mantolama, yeni ve eski betonları kaynaştırma ve yaygınlığını koruyan epoksi enjeksiyon uygulamasıdır.

Kolon Güçlendirme

Kolon Güçlendirme

Kolonlar bir binanın ana taşıyıcısıdır. Hasarlı olan bir bölgeye güçlendirme yapmak için mantolama dediğimiz kolon güçlendirmesi yapılır. Mantolama adı üzerinde kuşatmak demektir. Bir nevi o bölgeyi sarıp yeniden güçlendirmek demektir. Manto çelik için ve betonarme yapılar için yapılmaktadır. Mantolama yaparken güçlendireceğiniz bölgenin hangi amaca uygun olup olmadığı saptanmalıdır. Her iki tür manto türünün de tasarımı kadar yapımı da büyük önem teşkil etmektedir. Güçlendirme projesindeki kolon güçlendirme yani, mantolama detayları son derece titizlikle ve bilinçli yapılmalıdır. Örneğin beton dayanımı düşük ve döşemede özellikle kolonlarda derin harita çatlakları oluşabilir. Bunun sebepleri çeşitlilik gösterse de sebep bunlardan biridir. Bu hasarlı kolon bölgesinde, uygun mantolama yapıldığı takdirde hasar etkisiz hale getirilebilir. Mantolama yapımındaki küçük bir hata mantoyu hiç yapamamış gibi de olabilir bu yüzden çok büyük bir titizlikle çalışılmalıdır.

Fabrika Güçlendirme

Fabrika Güçlendirme

Fabrika Güçlendirme Teknikleri

Analizler sonucu uzmanların belirlediği özellikle inşaat mühendislerince belirlenen bir takım uzmanlık gerektiren yöntemler kullanılabılır. Bir diğer ikisi ise betonarme güçlendirme tekniği olarak adlandırdığımız daha çok deprem yönetmeliklerine uyulmayan yapılarda karbon elyaf güçlendirmesi ve Çelik konstrüksiyon güçlendirmesidir. Elyaf lifler çelikten daha hafif olduğu için fabrika güçlendirmesi yapılacağı zaman genelde onlar tercih edilir. Üstelik elyaf lif çelikten yaklaşık olarak üç kat daha dayanıklıdır. Hem dayanıklı hem hafif olması sebebiyle fabrika güçlendirmesinde elyaf kullanımı son derece yaygındır. Bu noktada ALO Beton olarak son teknoloji ürünler kullanarak fabrikalarınızı her türlü tehlikeye karşı korunaklı bir hale getirmekteyiz. 

Bir yapıda oluşan hasarlardan ötürü yapıda güçlendirmelerin yapılma sebepleri birbiri ile benzerlik gösterir. Nitekim hem bina hem fabrika için güçlendirmeyi bir takım hasarlardan dolayı bu hasarı en aza indirgemek ve yıkıcı deprem etkilerinden korumak için yapmaktayız. Projesi olmayan yapılar, deprem yönetmenliğine uygun olmayan yapılar depremden hasar görmüş yapılar vs. bu tarz yapıların güçlendirme yapılması gerekmektedir. Fabrika güçlendirmeleri ise binalara göre bir takım değişiklik gösterir. Fabrika güçlendirmelerinde genelde karbon fiber dediğimiz bir teknikle fabrikalar güçlendirilmektedir. Bir takım güçlendirme yöntemi mevcuttur fakat bir binayı bir fabrikayı baştan başa güçlendirmek son derece maliyetlidir. Bu yüzden hasar tespiti yaptığımız bölgeler için fabrika güçlendirme yapmalıyız. Betonun dayanımı bir bina için çok önemlidir. Şayet düşük dayanımlı beton olarak nitelendirilen betonarmeden yapılmış fabrikaların mutlaka kesin suretle güçlendirmesinin yapılması gerekmektedir.

İlk yorum yapan olun

Bir Cevap Yazın